Kategoriarkiv: nyheter aftonbladet

Jordarter

av | 17.01.2017

jordarter

Skredkänslighet i olika jordarter. Jordarternas förmåga att släppa igenom, suga upp eller hålla kvar vatten beror i första hand på kornens storlek och hur hårt de är packade. Nedan presenteras olika jordarter i relation till skredrisk. Mer om jordarter i allmänhet kan du läsa på sidorna om Jord under "Om geologi": Jord. En jordart är en geologisk avlagring med lös struktur. Detta innebär att man kan gräva i en jordart och normalt ligger en lös jordart ovanpå en hårdare berggrund. Inom jordmekaniken talar man om jord eller systemet jord, som utgör ett kornuppbyggt material bestående av tre komponenter; fasta partiklar, luft och vatten. Jordarternas bildningssätt och jordartsgenetisk klassifikation. Genom vittring och erosion sönderdelas den fasta berggrunden till partiklar, vars storlek kan variera från gigantiska block till mikroskopiskt små kolloidala lerpartiklar. Dessa partiklar kommer att bilda olika genetiska typer av minerogena jordarter antingen direkt.

Jordarter - Lgger Ner

På det sättet har lerjordarna i våra slättområden bildats slättområdena bildats. I och med att morän är en blandning av berggrundsmaterial från omgivningen kan influenser från små bergartsförekomster synas över ett mycket stort område. Med jordarter menas de lösa avlagringar man finner ovanpå det fasta berget. Aggregaten i lerjord kan bli för stora och bilda lerkockor med sprickor som torkar ut jorden. De vindsediment man finner i Sverige är främst flygsanddyner, aktiva eller fossila. Jord i norr är oftare sämre ur odlingssynpunkt än jord i sydliga länder av denna anledning. jordarter

0 reaktion på “Jordarter

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *